Menu

Tilskud fra vennerne

Vennetrioens retningslinier for tilskud.


Der ydes normalt tilskud til ungdomshold under 18 år:

Landsmesterskaber: Max. Kr. 1000,00 pr. hold


Sjællandsmesterskaber: Max. Kr. 500,00 pr. hold


Udendørsstævner: Max. Kr. 100,00 pr. deltager og fuld betaling for ledere - dog max. Kr. 250,00 pr leder. –

Støtte ydes til et udendørs stævne i kalenderåret.


Sociale arrangementer: Max. Kr. 100,00 pr. deltager(gælder alle årgange og ikke kun ungdomshold)  

Støtte ydes til et socialt arrangement i kalenderåret.

Der skal fremsendes en skriftlig ansøgning med beskrivelse af formål og antal deltagere.

Det er ikke muligt at søge støtte til udendørs stævne og socialt arrangement på samme dato/datoer.

Ansøgeren indestår for, at alle spillende deltagere er medlem af FK Sydsjælland 05.

Ved tvivlsspørgsmål kan FK Sydsjællands Vennetrio rette henvendelse til FK Sydsjælland 05s Økonomiformand for at afklare spørgsmålet om en spillers medlemskab.

 

Bevilgede tilskud vil blive overført til den konto det enkelte hold i FK Sydsjælland 05 anviser.

Ansøgninger sendes til Ole Hansen e-mail    Olebrinken163@gmail.com


Ansøgninger til andre formål end de ovenfor beskrevne kan kræve behandling på Vennetrioens møder, som finder sted ca. 1 gang pr. kvartal.


Ole Hansen