Menu

Velkommen som nyt medlem i FK Sydsjælland 05

Fodboldklubben FK Sydsjælland 05 byder dig velkommen.

FK Sydsjælland 05 blev dannet på baggrund af en sammenslutning mellem Fladså Fodbold og Korskilde Idrætsforening i 2005. klubben ledes af en Trio-ledelse bestående af tre personer.

Klubben er en breddeklub, hvor der er plads til alle.

Klubbens farver er lyseblå og sort. Klubben stiller kampspilledragt til rådighed, så alle spiller i ens kampdragter.

I klubben arbejder vi for at:

Udvikle bedre fodboldspillere, teknisk, taktisk, fysisk og socialt samt at skabe glæde og sammenhold på tværs af holdene.

 

Om klubben

FK Sydsjælland 05 er medlem af DBU Sjælland og har tilsluttet sig og arbejder ud fra dennes værdisæt og Dansk Boldspil Unions (DBU) ”Holdninger og Handlinger”.

 

Ledelsen har besluttet følgende værdier, som klubben, trænere m.fl. skal følge:

 • Glæde ved at spille fodbold
 • Der er plads til os alle – med udgangspunkt i den enkelte spiller
 • Langsigtet udvikling

 

Ud fra disse værdier er holdningen i FK Sydsjælland 05 at:

 • Alle spillere modtager samme træning
 • Udviklingstrinnet hos den enkelte bruges som nøgle ved opdeling af spillere i grupper såvel til træning som til kamp
 • Udnyttelse af den enkelte spillers talent
 • Der ikke skal vindes for enhver pris. Det vigtigste er, at alle får spilletid – men det er altid sjovest at vinde!

 

I FK Sydsjælland 05 arbejder vi for at:

 • Gøre dig til en bedre fodboldspiller
 • Det skal være sjovt at spille fodbold
 • Der er veluddannede trænere til din rådighed
 • Du og dine forældre m.fl. hjælper selv til
 • Der udvises Fairplay på alle områder

 

Her spiller vi

Udendørs

 • På banerne bag Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved
 • På banerne ved FK Sydsjællands klubhus i Lov, Landevejen 4A, Lov, 4700 Næstved

Indendørs

 • Fladså Hallen
 • Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje

 

Klubhus

Klubhuset danner rammen om en stor del af det sociale sammenhold blandt spillere, forældre og trænere.

Det er holdene selv, der sørger for at finde en klubhusvagt, så der kan holdes åbent og sælges mad og drikke fra vores sortiment.

I klubhuset er der altid gratis kaffe, som Vennerne har sørget for at sponsorere.

 

 

Økonomi

Kontingentet fastsættes hvert år af ledelsen og kan ses på klubbens hjemmeside.

I klubben er der mulighed for at søge støtte til forskellige arrangementer til glæde for medlemmerne. På hjemmesiden under Venneforeningen kan du se, hvordan du ansøger.

Forsikring

Du skal selv have en forsikring som spiller, der dækker hvis du kommer til skade, mens du er til fodbold.

 

Spillercertifikat

Har du spillet fodbold i en anden klub, skal du have spilletilladelse med fra denne klub, som du afleverer til din træner. Dette fås ved henvendelse til kassereren i din gamle klub.

 

Vi har brug for din hjælp

Klubben er bygget op omkring frivilligt arbejde. Det forventes, at alle forældre deltager aktivt i arbejdet omkring holdene f.eks. ved træning, vask af tøj, indlæg til hjemmesiden, pasning af klubhus m.m. Spørgsmål herom rettes til trænerne.

Klubben består endvidere af en masse små trioer, der arbejder med hver sit interesseområde. Få nærmere information på hjemmesiden.

Kunne du have lyst til at give en hånd med i en trio, eller har du en idé til noget, vi kunne arbejde videre med, så kontakt klubbens formand Pia Nygaard

 

Hjemmesiden

På hjemmesiden finder du en masse nyttige informationer og telefonnumre på kontaktpersoner. Her findes ligeledes nyheder fra de forskellige hold.

Hvert hold har endvidere deres egne hjemmeside, hvor der informeres om træningstider, kampe, andre sociale arrangementer m.m. Ligeledes kan du her finde billeder fra holdet.

 

 

 

Vi glæder os til at tage imod dig til masser af fodbold og sjov i FK Sydsjælland 05!

Luk