Menu

Velkommen som træner/hjælper i FK Sydsjælland 05

FK Sydsjælland 05 blev dannet på baggrund af en sammenslutning mellem Fladså Fodbold og Korskilde Idrætsforening i 2005. Klubben ledes af en Trio-ledelse bestående af tre personer.

Klubben er en breddeklub, hvor der er plads til alle.

I klubben arbejder vi for at:

Udvikle bedre fodboldspillere – teknisk, taktisk, fysisk og socialt.

Vores principper er at:

 • Det skal være sjovt at spille fodbold
 • Der udvises Fairplay på alle områder

FK Sydsjælland 05 er medlem af DBU Sjælland.

 

Vores forventninger til dig

Som træner/hjælper i FK Sydsjælland 05 forventer vi at:

 • Du varetager træning og kampe med dit hold under hensyntagen til klubbens udviklingslinje, ”Aldersrelateret Træning” og ”HAK-princippet” (deltagelse ved halvdelen af kampene for alle spillere)
 • Du inddrager forældre i arbejdet, hvor det skønnes relevant
 • Du arbejder mod at dygtiggøre og skabe holdånd blandt spillerne
 • Du har positiv tilgang til fodbold og støtter Fairplay i alle sammenhænge
 • Du kan fremvise ren børneattest
 • Du tager imod tilbud om trænerkurser

 

 

 

Hvad kan du forvente af os?

På hver årgang består trænerstaben af en trio bestående af én cheftræner samt op til to assistenttrænere. Desuden opfordres du til at inddrage forældre til hjælp ved stationstræning.

Som træner/hjælper i FK Sydsjælland 05 kan du forvente:

 • Tøjpakke samt omkostningsgodtgørelse på 2000 kr. for cheftræner og 1000 kr. for assistent
 • Hjælp og støtte til træningen i form af personlig vejledning, trænermanual m.m.
 • Holdets egen hjemmeside
 • Invitation til den årlige ”Tak-for-hjælpen-fest”, som afholdes hvert år i slutningen af oktober

 

Praktiske oplysninger

Træning

U5-U9 samt pigerne træner på banerne i Lov. Øvrige hold træner normalt på banerne ved Fladså Hallen.

Spillere indplaceres på hold efter årgang.

Endvidere henvises til klubbens vision på www.fk05.dk

For hjælp til træningsøvelser: http://www.dbu.dk/exercise/ 

 

Materialer

Der stilles følgende materialer til rådighed for holdet:

 • Bold til hver spiller
 • Kegler
 • Overtræksveste
 • Spilletøj i klubbens farver til alle hold

Desuden forefindes der forskellige andre rekvisitter til mere specialiseret træning både i Lov og Flådså.

For spørgsmål vedr. materialer, spilletøj og sponsorater heraf m.m. kontakt materialeforvalter Jesper Cartey. (se nærmere herom nederst på siden)

 

Dommere

Vedr. U10 og opefter.

Når sæsonens kampprogram er offentliggjort fra SBU, sendes dette på mail til dommerpåsætning hos dommergruppen. (se nærmere herom nederst på siden)

Dommergruppen fordeler kampene imellem sig. Sker der ændringer i kampprogrammet, er det trænerens ansvar at orientere dommeren herom og evt. skaffe ny dommer, hvis den påsatte dommer er forhindret pga. flytningen.

 

Vores faste korps af dommere som dømmer U10 og opefter udstyres med et sæt dommertøj, fløjte, røde- og gule kort m.m. samt aflønnes i henhold til vedtægterne.

Alle årgange fra U9 og nedefter sørger selv for at dømme kampene.

 

 

Her spiller vi

Udendørs

 • På banerne bag Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved
 • På banerne ved FK Sydsjællands klubhus i Lov, Landevejen 4A, 4700 Næstved

Indendørs

 • Fladså Hallen
 • Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, Brøderup, 4733 Tappernøje

 

Luk